Onze missie

Het Saltro Innovatieteam ondersteunt zorgconsumenten en zorgprofessional bij het nemen van weloverwogen beslissingen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg door innovaties centraal te stellen en de bestaande zorgstructuren te doorbreken.

Team Innovatie

 • Innoveren lukt alleen als we duidelijk kunnen maken wat het op kan leveren.

  Annelijn Goedhart

 • Ik denk dat we kunnen leren van branches die ons voor zijn gegaan in de digitale transformatie.

  Sanne van Delft

 • Stel je eens voor, dat je dankzij nieuwe concepten en technologie de zorg, sneller toegankelijker kan maken.

  Rosian Tossaint

 • Bij de herinrichting van de zorg is eHealth een onmisbaar onderdeel.

  Renée van Snippenburg

Saltro Valley

 • Innovatie is een speerpunt van Saltro

  Innovatie staat voor ons voor voor het zoeken naar manieren en oplossingen om de zorg slimmer te organiseren, te verbeteren, toegankelijk te maken en voor iedereen betaalbaar te houden.

  Wij zoeken steeds naar nieuwe methoden en technieken en onderzoeken of noviteiten zinvol zijn voor de eindgebruiker. Daarna bepalen wij hoe wij nieuwe producten en diensten het beste kunnen aanbieden aan de eindgebruiker. Tijdens deze verkenning werken we graag intensief samen met andere partijen.

 • Wat is Saltro Valley?

  Om te komen tot innovatieve concepten verzamelen we zowel buiten als binnen onze eigen organisatie kansrijke ideeën. Een innovatief idee naar implementatie brengen is vaak een uitdagend traject. Saltro Valley helpt dit proces te versnellen.

  Saltro Valley bestaat uit een website en bijeenkomsten. De Saltro Valley bijeenkomsten zijn momenten waar we samen met zorgverleners, zorgvragers, zorgvernieuwers en collega’s, beslissen welke vernieuwende ideeën de meeste potentie hebben.

 • Doel van een Saltro Valley bijeenkomst

  Saltro Valley heeft als doel om in gezamenlijkheid met onze relaties en medewerkers een keuze te maken aan welke innovaties we verder werken. Het is een korte check bij alle betrokkenen of er muziek in het idee zit of niet. Tegelijkertijd is het een manier om medewerkers en relaties te enthousiasmeren voor innovatie en om betrokkenheid te creëren.

 • Hoe ziet dat eruit?

  Tijdens de Saltro Valley bijeenkomst worden drie innovaties gepitcht. Deze pitches worden verzorgd door deelnemers die van te voren hun idee hebben aangedragen en die kansrijk lijken te zijn. Na de pitches is er tijd om vragen te stellen. Waarna aan alle deelnemers gevraagd wordt elke innovatie te beoordelen met een score. Het winnende idee krijgt een begeleider vanuit het innovatie-team toegewezen om samen het idee verder uit te werken.

  Het uitgewerkte idee wordt in het management team van Saltro voorgelegd ter goedkeuring. Wanneer wordt besloten dat dit plan interessant genoeg is, zullen we het door ontwikkelen en aanbieden aan onze klanten.

  Naast de bijeenkomst is er nu ook Saltro Valley de website De website is inspirerend maar ook informatief. Je vindt er informatie over de ideeën en in welke fase zich deze bevinden. Je kunt ideeën aandragen maar ook zien wanneer de volgende Saltro Valley bijeenkomst is en je daarvoor opgeven.

Dit is voor mij patiëntenparticipatie in optimale vorm; betrokkenheid van patiënten vanaf de eerste stappen van een nieuw product / een onderzoek / een innovatie.

Bertha Jacobs

Deelnemer Saltro Valley

Ik was aangenaam verrast door de pitches van Saltro Valley. De ideeën waren heel concreet. Ik heb het bovendien ervaren als een leuke manier ervaren om met elkaar in gesprek te gaan over wat voegt nu echt waarde toe voor de patiënt of waar is nu markt voor. Op deze manier wordt innovatie echt onderdeel van de organisatie. Heel erg leuk om hierin mee te kunnen denken!

Janneke de Groot

zorgvernieuwer Amplitudo

Resultaten

Resultaten team Innovatie 2018

Saltro Directlab

 • Drie nieuwe labtesten zijn toegevoegd
 • SOA aids Nederland promoot Saltrodirectlab.nl als goede aanbieder van SOA tests.

Saltro Uitslagenportaal

 • SROI opgeleverd
 • Overgang naar nieuwe leverancier portaal
 • Onderzoek ism NIVEL naar patientbetrokkenheid
 • Onderzoek ism Nell naar patienttevredenheid en betrokkenheid

We nemen deel aan studies van nieuwe labdiagnostiek

 • Studie meerwaarde eerstelijnsdiagnostiek in Almere
 • PIONEAR/Liat
 • REVERT studie
 • TesD-IT studie
 • CRP POCT in verpleeghuizen; de UPCARE studie
 • Nivel onderzoek uitslagenportaal
 • NeLL onderzoek uitslagenportaal
 • TNO PPS type 2 gezondheidsdata community

We onderzoeken nieuwe producten en diensten

 • Kardia AliveCor (ECG app) i.s.m. LIVV
 • Fibricheck (app screening en monitoring hartritmestoornissen)
 • Novioscan (blaasscan voor kinderen)
 • Haaranalyse
  • Drugstesten
  • Stresstesten bij studenten of kinderen
 • Clinicloud (digitale stethoscoop)
 • VR bij bloedafname van kinderen
 • Zelf meten bij risico op zwangerschapsdiabetes
 • Aderzoeker (apparaat waardoor aderen oplichten ter verbetering van de bloedafname)
 • Preventie pre diabetes

We volgen nieuwe ontwikkelingen en nemen deel aan zorgnetwerken

 • Huisartsenbeurs 2018
 • Avicenna hackathon
 • City Health hub Utrecht
 • Werkconferentie zorg voor studenten
 • InnovatietripNL
 • Huisartsen in opleiding
 • Sensus 2018
 • Health by Tech

We begeleiden innovatieve pilots

 • Beslisondersteuning schildklierondersteuning
 • Automatisch beoordelen van fundusfoto’s

We begeleiden nieuwe zorgpaden

We onderzoeken nieuwe samenwerkingen

Saltro Experience

In 2018 hebben we weer veel mensen door de Saltro Experience geleid. De Saltro Experience is een ruimte waarin we willen inspireren en aanzetten tot het nadenken en bediscussiëren van de toekomst van diagnostiek. We tonen er innovaties en nieuwe concepten op gebied van diagnostiek. Er zijn mooie gesprekken gevoerd met onder andere collega’s uit het buitenland, huisartsen in opleiding, leveranciers, medewerkers, raad van toezicht en bestuurders in de zorg. We hebben in 2018 de Saltro Valley bijeenkomsten georganiseerd in de Experience.

Wat gaan we in 2019 doen?

Publicaties

Cherelle de Graaf. Goede zorg leveren we met elkaar. De Eerstelijns 13 dec 2018 (interview Renee van Snippenburg)
Ga naar het interview
MJ Schot, A van den Bruel, BD Broekhuizen, JW Cals, EA Noteboom, W Balemans, RM Hopstaken, S van Delft, NJ de Wit, TJ Verheij. Point-of-care C-reactive protein to assist in primary care management of children with suspected non-serious lower respiratory tract infection: a randomised controlled trial. BJGP Open 2018 Jul 11;2(3).
Ga naar de publicatie
JEM Vinken, HE Mol, TJM Verheij, S van Delft, M Kolader, MB Ekkelenkamp, GEHM Rutten, BDL Broekhuizen. Antimicrobial resistance in women with urinary tract infection in primary care: No relation with type 2 diabetes mellitus. Prim. Care Diabetes 2018 Feb;12(1):80-86.
Ga naar het artikel
Esther Talboom, Pim Ketelaar. Zelfzorg in eerste lijn leidt tot besparing in tweede lijn. ICT&health 06/2018
Ga naar het artikel
Michel van Dijk. image001.pngPas als je duiding geeft aan de getallen, voeg je waarde toe. Laboratoriumgeneeskunde. December 2018 1-5 (Interview Tjin Njo en Patrick Demmenie)
Ga naar het interview
Talboom-Kamp EPWA, Numans ME, Chavannes NH. Persoonsgerichte zorg met eHealth. Huisarts Wet 2018;61:DOI:10.1007/s12445-018-0344- 4
Ga naar het artikel
Alwin Schierenberg, Patricia C. J. Bruijning-Verhagen, Sanne van Delft, Marc J. M. Bonten and Niek J. de Wit. Antibiotic treatment of gastroenteritis in primary care. J Antimicrob Chemother.
Ga naar het artikel
Cherelle de Graaf. Gezondheidswinst dankzij uitslagenportaal. ICT&health. 04/2018 (interview Annelijn Goedhart).
Ga naar het artikel
Talboom-Kamp EPWA, Verdijk NA, Kasteleyn MJ, Numans ME, Chavannes NH. From chronic disease management to person centered eHealth: the necessity for blended care. Clinical eHealth 1 (2018) 3–7.
Ga naar het artikel
Angel MR Schols, Geert-Jan Dinant, Rogier Hopstaken, Christopher P Price, Ron Kusters, Jochen WL Cals. International definition of a point-of-care test in family practice: a modified e-Delphi procedure. Family Pract. 2018; 35-4
Ga naar het artikel
Ingrid Beckers, UItslagenportaal leidt tot meer zelfregie en minder zorgkosten, De Eerstelijns juni 2018 (interview Annelijn Goedhart)