• Jaarbericht

  Saltro ondersteunt mensen door middel van diagnostiek en advies om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezondheid en ziekte. Je kunt bij Saltro terecht voor laboratoriumonderzoek, functieonderzoek, advies over diagnostiek en trombosezorg. Saltro investeert in de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en innovaties die zorgprofessionals én zorgconsumenten meer regie geven over gezondheid, ziekte en zorg.

 • Onze cliënten


 • Bo, 9 jaar
  “Het is gewoon PRIK en dan is het klaar”
  Bekijk video

 • Jan, 87 jaar
  “De service vind ik grandioos”
  Bekijk video

 • Wendel, 58 jaar
  “De echo van Saltro bood duidelijkheid”
  Bekijk video

 • Joop, 63 jaar
  “Ik zou ruimere openingstijden prettig vinden”
  Bekijk video
 • Waar staan we voor

  Saltro kijkt naar de toekomst en wil een duurzame, relevante rol spelen bij het nog beter maken van de Nederlandse zorg. We investeren in de ontwikkeling van innovaties die zorgprofessionals en zorgconsumenten meer regie geven over gezondheid, ziekte en zorg. Op deze wijze streeft Saltro ernaar de zorg voor de zorgconsument beter, goedkoper en toegankelijker te maken.

  Bij Saltro stellen we de mens centraal en dan gaat het niet alleen over de zorgconsument, zorgprofessionals en onze partners. Wij zijn Saltro dankzij onze professionele medewerkers. Zij vormen het hart van alles wat we doen. Dankzij hen is Saltro de mooie en sterke organisatie die het is. Onze medewerkers maken het elke dag mogelijk de beste service te leveren, persoonlijke aandacht te bieden aan al onze cliënten, invulling en verdieping te geven aan onze relaties en kansen te zien en die te grijpen zodat we samen kunnen groeien.

 • Feiten & Cijfers

 • Aanvragers 2017

  Huisartsen 1.306
  Verloskundigen 102
  Instellingsartsen 1.021
  Overig 383

 • Omzet 2017

  Klinische chemie 53%
  Medische Microbiologie 24%
  Trombosedienst 13%
  Functieonderzoeken 5%
  Pathologie 4%
  Overig 1%

 • Positief resultaat 2017: 0,8 mln.

  Top 5 functieonderzoeken
  Fundus fotografie  
  Röntgen  
  ECG  
  Buik echo's  
  Longfunctie onderzoeken  

  locaties
  patienten
  verrichtingen
 • Innovatie

 • Saltro is een toekomstbestendige en vooruitstrevende partij in de zorg en dat willen we blijven. Daarom werken we hard aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties. In de zorg vindt een kentering plaats. Deze beweging wordt gedreven door voortdurende technologische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en de goed geïnformeerde, mondige zorgconsument die meer regie over zijn eigen zorgproces wil.

  De resultaten die Saltro in 2017 heeft geboekt zijn onder andere de volgende:

 • Ontwikkelingen laboratorium

 • Saltro is continu bezig om producten en diensten te verbeteren en processen te optimaliseren. Door kritisch te kijken naar de bestaande werkwijzen en te onderzoeken waar we iets beter of slimmer kunnen doen, signaleren we kansen die zowel de zorg, onze kwaliteit en de service voor onze klanten verbeteren.

 • Uitslagen direct na onderzoek bij de aanvrager

  Door verdere procesoptimalisatie in 2017 kunnen wij onderzoeksuitslagen sneller aan aanvragers rapporteren. Een derde van de uitslagen wordt op de dag van het onderzoek om 15.00 uur gerapporteerd en meer dan de helft van de uitslagen op de dag van het onderzoek vóór 17:00 uur.

 • Betere identificatie van niet bruikbare monsters

  In 2017 hebben we op ons laboratorium onderzoek gedaan naar de invloed van temperatuur afwijkingen van de bloedmonsters op de betrouwbaarheid van de uitslagen.

  Een opvallende uitkomst was dat kortdurende temperatuur­afwijkingen (< 1 uur) voor de meeste testen niet leiden tot onbetrouwbare uitslagen. Met deze gegevens hebben we het aantal bloedmonsters dat niet voldoet aan de temperatuureisen drastisch kunnen verminderen. Dat betekent dat er minder patiënten opnieuw geprikt worden.

  Vanzelfsprekend blijven wij vooruitgang boeken. Samen met u willen we de zorg verbeteren!

 • Netwerken / Initiatieven

 • Met onze bestaande relaties bespreken we steeds weer waar behoefte aan is en onderzoeken we of en hoe Saltro daarin een rol kan spelen. We intensiveren graag onze bestaande relaties waarbij de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten-, diensten en samenwerkingsvormen, die meerwaarde bieden en waarmee we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg, leidend zijn. Uiteraard doen we dit ook buiten ons bestaande netwerk. We onderzoeken steeds waar nieuwe uitdagingen liggen en waar het potentieel zit.

  Dit heeft in 2017 geleid tot onder meer de volgende netwerken en initiatieven.

 • GezondheidsLab Penitentiaire Inrichting Vught
  Arts en Zorg
  Zorggroep Almere innovatieagenda
  Saltro als opleidingsinstituut
  SensUs
 • Promotieonderzoek

  EHEALTH IN PRIMARY CARE.

 • FROM CHRONIC DISEASE MANAGEMENT TO PERSON-CENTERED EHEALTH: THE NECESSITY FOR BLENDED CARE

  “eHealth alleen is niet de oplossing”, zo stelt Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur van Saltro en onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Op 21 november 2017 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met het onderzoek eHealth in primary care. From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care.

  Voor een goede implementatie van eHealth zijn inzichten noodzakelijk. Dat is de reden waarom zij onderzocht wat het effect is op chronische patiënten van, met eHealth ondersteunde, programma’s in de huisartsenpraktijk. Ook zijn inzichten verworven in hoeverre de manier waarop eHealth wordt aangeboden effect heeft op de mate van gebruik én of men zich dankzij eHealth daadwerkelijk beter voelt.

 • Duurzaamheid en Kwaliteit

 • Duurzaam ondernemen vinden we bij Saltro vanzelfsprekend en belangrijk. Dat betekent dat we naast onze core business, zinnige en zuinige zorg, waarde willen creëren door duurzame bedrijfsvoering voor de maatschappij en onze medewerkers.

Onze mensen, onze waarde

 • De waarde van onze organisatie zit bij onze medewerkers. Dankzij hen wordt Saltro positief beoordeeld door onze relaties.

  Saltro wil alle medewerkers een fijne, veilige en uitdagende werkplek bieden met respect voor elkaar en de gedeelde liefde voor het vak. We investeren in de ontwikkeling van medewerkers om hen in staat te stellen om binnen het kader van hun functie zelf beslissingen te nemen. We vinden het belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk en graag bij Saltro werken.

  • Medewerkers in dienst
   Vrouw 
   Man 
 • We kijken met trots terug op het jaar 2017

 • De afgelopen jaren is Saltro getransformeerd van een huisartslaboratorium naar een diagnostisch kenniscentrum. Innovatie is al jaren een speerpunt, in onze strategie én op alle afdelingen binnen onze organisatie.

  “Doordat wij altijd naar de ontwikkelingen in de markt kijken en heldere keuzes durven maken, voeren we al jaren een koersvaste strategie. Dit maakt ons een toekomstbestendige organisatie die meebeweegt met de veranderingen. Hierdoor kunnen wij blijven inspelen op de behoeften van onze relaties.”
  Esther Talboom-Kamp, voorzitter Raad van Bestuur bij Saltro

  In 2017 zijn de kosten onder controle gebleven, onze klanten zijn tevreden en we hebben onze producten en diensten verbeterd of vernieuwd. We leveren inmiddels aan zowel de aanvrager als de zorgconsument betrouwbare, hoogwaardige diagnostiek.

  “Dankzij onze waardevolle relaties met huisartspraktijken, ziekenhuizen, zorginstellingen, verzekeraars en het bedrijfsleven zijn we in staat met elkaar de best mogelijke oplossingen te ontwikkelen voor onze zorg. Met onze partners zetten we in op innovatie die bijdraagt aan doelmatige zorg.”
  Jurgen Woerdman, lid Raad van Bestuur bij Saltro

  Met veel ambitie en energie kijken wij naar de komende jaren. We zien dat er veel verschuivingen plaatsvinden en we zijn er klaar voor om een proactieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de zorg van morgen.