Jaarbericht

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum. Saltro zet zich dagelijks in voor het leveren van goede diagnostiek dichtbij de zorgvrager. Dit doen we door continu te verbeteren, te vernieuwen en te innoveren, door samen te werken met andere partijen en bovenal door bij alles wat we doen de zorgvrager centraal te stellen. Saltro biedt een breed portfolio aan integrale diagnostiek, waarmee we zorgprofessionals van goede service en heldere adviezen voorzien én zorgvragers ondersteunen, zodat zij meer regie krijgen over gezondheid, ziekte en zorg.

Zorgvragers

Bo Guldemond

“Het is eigenlijk gewoon PRIK! En dan zit ie erin en is het klaar.”

  Bekijk video  

Arie Goedhart

“Ik ben Saltro heel dankbaar dat ze dat hier thuis hebben kunnen doen in alle rust. Ik vind het geweldig dat deze service er is.”

  Bekijk video  

Wim van de Graaf

“Ik ben daar heel goed geholpen en op een prettige manier.”

  Bekijk video  

Waar staan we voor

Bij Saltro staat de mens met zijn gezondheidsvraag centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zelf inzicht en verantwoordelijkheid moet krijgen over zijn gezondheid, ziekte en zorg.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor kwalitatieve en betrouwbare diagnostiek voor iedereen. Wij zijn bij Saltro als geen ander in staat de zorgvrager en een ieder die bij de zorg betrokken is op een goede, heldere en veilige manier te informeren over uitslagen, voortgang, trends en ontwikkelingen. Ook is het onze taak steeds het nut en de noodzaak van diagnostiek te toetsen.

Wij zijn Saltro dankzij onze professionele medewerkers. Zij maken het elke dag mogelijk de beste service te leveren, persoonlijke aandacht te bieden aan al onze cliënten, invulling te geven aan een prettige samenwerking met onze relaties en kansen te zien en die te benutten zodat we samen kunnen groeien.

Feiten & Cijfers

Omzet

 • Klinische chemie %
 • Medische microbiologie %
 • Trombosedienst %
 • Functieonderzoeken %
 • Pathologie %
 • Overig %

Aanvragers

 • Huisartsen
 • Verloskundigen
 • Instellingsartsen
 • Overig

Top 5 Functieonderzoeken

Fundus fotografie

Röntgen

Buik echo's

ECG

Overige echo's

Unieke patiënten

Patiënten contacten

Bepalingen

Huisbezoeken

Kilometers transport

Bezoekers Uitslagenportaal

Aangenomen telefoontjes ZIC

Ontwikkeling

Saltro is een toekomstbestendige en vooruitstrevende partij in de zorg. Die positie willen we graag behouden. Daarom werken we hard aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Dankzij nieuwe technologische mogelijkheden wordt het voor diverse groepen mensen gemakkelijker zelf hun gezondheid, conditie of aandoening te monitoren en waar nodig te beïnvloeden. De mogelijkheden voor zorg aan huis en zelfmeten zetten verder door, ondersteund door robotica, apps en een gepersonaliseerde aanpak op basis van data-analyses. We zien daarbij dat andere factoren, naast biomedische waarden, steeds belangrijker worden bij het in kaart brengen van gezondheid, zoals kwaliteit van leven en ‘positieve gezondheid’.

De resultaten die Saltro in 2018 heeft geboekt zijn onder andere de volgende:

Transmurale zorg

Saltro gelooft in transmurale zorg. Een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners. De komende jaren wordt de werkdruk in de zorg hoger door alle demografische, sociologische en technologische ontwikkelingen. De patiënt is er dus bij gebaat de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Dankzij een betere afstemming en intensievere samenwerking, over alle lijnen, ondervindt ook de zorgprofessional gunstige effecten. Processen worden efficiënter, patiënten krijgen meer aandacht en zo brengen we met elkaar de kwaliteit van de zorg omhoog.

Een voorbeeld van een transmuraal, vernieuwend zorgconcept waar alle betrokkene intensief samenwerken, is GezondheidsLab.

GezondheidsLab is een multidisciplinair samenwerkingsverband waar aanvragers direct samenwerken met laboranten, medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Samen zorgen zij in korte tijd voor heldere diagnostische onderzoeksresultaten en voorzien zij de cliënt van persoonlijk (zorg)advies. GezondheidsLab draagt zo bij aan zinnige en zuinige zorg, waarbij dubbele diagnostiek en onnodige verwijzingen zo veel mogelijk worden voorkomen. GezondheidsLab is een initiatief van Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en Saltro in samenwerking met het Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis en het UMCU. Gezamenlijk zetten we ons hiermee in voor de juiste zorg op de juiste plek.

 • Patiënten willen het liefst snel en dicht bij huis geholpen worden in een prettige omgeving. Belangrijk is dat ze informatie krijgen in begrijpelijke taal, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de zorg die ze nodig hebben. Dat doet GezondheidsLab. Daarmee zijn ze een waardevolle aanvulling op de bestaande medische zorg in Utrecht en omgeving.

  Victor Everhardt

  Victor Everhardt

  Wethouder gezondheid

 • Het GezondheidsLab sluit aan bij onze visie om zorg zo dicht mogelijk bij patiënten aan te bieden. Dichtbij en onder verantwoordelijkheid van de huisarts als het kan, specialisatie waar het moet. In het GezondheidsLab komen onze zorgprofessionals naar de huisartsen en hun patiënten toe. Door de snelle oplevering van onderzoeksresultaten en het directe contact van de huisarts en de specialist stijgen het gemak en de kwaliteit van zorg voor patiënten. En als patiënten in het ziekenhuis komen, zijn ze beter geïndiceerd. Dit initiatief geeft dus prima invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met anderen te zoeken naar zogenaamde substitutie van zorg, van de tweede - naar de eerste lijn.

  Martijn Wiesenekker

  Martijn Wiesenekker

  Lid raad van bestuur Diakonessenhuis

 • Waar het in veel gevallen voor zorgpartijen lastig is om elkaar te vinden en voorafgaand aan het contact met de patiënt, onderling met elkaar zaken af te stemmen, doorbreekt GezondheidsLab juist dit soort ‘muren’. “Om de patiënt nog beter van dienst te zijn, verbinden we professionals met elkaar. Dankzij de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist voorkomen we onnodige doorverwijzing naar het ziekenhuis en laten we de zorg daar plaatsvinden waar het nodig is. Dat is wel zo prettig voor de patiënt én zo gaan we zinnig en zuinig om met de zorg die wij leveren.

  Esther Talboom-Kamp

  Esther Talboom-Kamp

  Voorzitter raad van bestuur Saltro

 • GezondheidsLab stelt de patiënt centraal: zij kunnen voor vrijwel alle vormen van diagnostiek op één plek terecht, en hoeven niet zoals gebruikelijk eerst naar bijvoorbeeld een bloedafnamepunt en vervolgens naar het ziekenhuis voor aanvullende diagnostiek

  Carin de Kok

  Carin de Kok

  Bestuurder HUS

  Interview Renée van Snippenburg  

Samenwerken

Om voor patiënten de juiste zorg op de juiste plek te leveren, hebben de verschillende organisaties in de zorg elkaar nodig. Alleen door goede samenwerking waarbij het dagelijks functioneren van mensen centraal staat, kan worden gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichter bij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Saltro is diep geworteld in midden Nederland en werkt daarnaast steeds meer samen met organisaties uit andere regio’s. Samen met onze relaties in de zorg onderzoeken we continu hoe we elkaar kunnen versterken. Denk hierbij aan de intensieve samenwerking met Huisartsen Utrecht Stad, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht. Naast onze huidige partners spreken we veel nieuwe partijen, waarmee we samen de zorg van morgen kunnen vormgeven. Gelijke waarden en gedeelde visie zijn hierbij een must.

Dit heeft in 2018 geleid tot onder meer onderstaande netwerken en initiatieven:

Duurzaamheid en kwaliteit

Duurzaamheid

Voor Saltro is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend en belangrijk. We zijn ons bewust van onze impact op het milieu en doen er alles aan deze impact te verkleinen. Onder duurzaamheid verstaan we ook het creëren van waarde voor de samenleving, door zinnige en zuinige zorg en bijvoorbeeld de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We motiveren en ondersteunen medewerkers bij een gezonde levensstijl en persoonlijke ontwikkeling.


Kwaliteit

Onder kwaliteit verstaan we dat zorgvragers en zorgprofessionals gefundeerd vertrouwen hebben in de diagnostiek en adviezen van Saltro, omdat Saltro de diagnostiek op een verantwoorde wijze organiseert en de kwaliteit continu monitort en verbetert. Bij Saltro zetten alle medewerkers zich elke dag in om hoogwaardige kwalitatieve diagnostiek te leveren.


Saltro gecertificeerd ISO 27001 voor Informatiebeveiliging en geaccrediteerd ISO 15189 voor Kwaliteit

  Lees verder  

Onze mensen, onze waarden

Saltro streeft ernaar te behoren tot de beste werkgevers in de zorg. De omgeving waarin onze medewerkers zich begeven, verandert snel en vraagt om flexibiliteit en ruimte om zelf beslissingen te nemen, zowel over de inrichting van het dagelijks werk als over inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling.

Bij Saltro werken betrokken en bevlogen medewerkers. Dit werkplezier heeft een positief effect op de klantgerichtheid. Patiënten merken dit aan de vriendelijke en gastvrije benadering op onze locaties.

We zetten in op duurzame inzetbaarheid door in gesprek te blijven over wat nodig is om vitaal en gemotiveerd aan het werk te zijn en te blijven. In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan dit onderwerp en ook in 2019 blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Hiermee blijven we bouwen aan een organisatie waar mensen graag werken en waar onze klanten uiterst tevreden over zijn.

474 116

WIJ KIJKEN TERUG OP EEN SUCCESVOL 2018

Dankzij de stevige positie van Saltro durven we steeds ambitieuzer te worden. We leveren aan zowel de aanvrager als de zorgvrager betrouwbare, hoogwaardige diagnostiek. In 2018 zijn de kosten onder controle gebleven, onze klanten zijn tevreden en we hebben onze producten en diensten verbeterd of vernieuwd.

Saltro loopt voorop in de ontwikkeling van de zorg van morgen. Dit doen we door te investeren in innovatie, kennis te delen, te informeren en te inspireren, partijen te verbinden en samen te werken. Bij alles wat we doen gaan wij steeds uit van optimale zorg voor de zorgvrager en hoe hij zijn behoeften en vragen zo goed mogelijk kan afstemmen met zijn zorgprofessional.

Met veel ambitie en energie kijken wij naar de komende jaren. Met onze missie, het ondersteunen van zorgvragers en zorgprofessionals om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg, leveren we een proactieve bijdrage aan de zorg van vandaag en morgen.

We willen de zorg toegankelijk, efficiënt en betaalbaar houden. Daarom moet de zorg om mensen heen worden georganiseerd. Dat betekent ook dat wij onze diensten zó inrichten, dat zorgprofessionals middels diagnostische informatie optimaal gefaciliteerd worden om hun werk zo efficiënt mogelijk in te richten. Zorgprofessionals zijn en blijven immers voor veel mensen dé persoon aan wie zij hun ziekte en zorg toevertrouwen.

Esther Talboom-Kamp

Esther Talboom-Kamp

voorzitter Raad van Bestuur bij Saltro

Wij voelen ons verantwoordelijk voor betrouwbare diagnostiek voor iedereen. Wij zijn bij Saltro als geen ander in staat de zorgconsument en een ieder die bij de zorg betrokken is op een goede, heldere en veilige manier te informeren over uitslagen, voortgang, trends en ontwikkelingen. Ook is het onze taak steeds het nut en de noodzaak te toetsen.

Jurgen Woerdman

Jurgen Woerdman

Lid Raad van Bestuur bij Saltro