Saltro Valley

Saltro Valley is een concept van het Saltro Innovatie-team waarmee we zorgvragers, zorgverleners en medewerkers willen betrekken bij en inspireren in innovatie. Door in de beginfase al samen aan innovaties te werken willen we de juiste keuzes maken om de optimale zorg voor de zorgvrager te bereiken.

Op deze site vind je onder andere een actueel overzicht van ingebrachte innovatieve ideeën die in ontwikkeling zijn en wanneer de volgende Saltro Valley bijeenkomst is.

Je bent van harte uitgenodigd jouw idee om de zorg te verbeteren met ons te delen en/of bij een van onze bijeenkomsten aanwezig te zijn!

We horen graag van je.

De Saltro Valley ideeën

Hieronder vind je alle vernieuwende ideeën welke we aan het uitwerken zijn. Klik op een bolletje en lees meer.

Fase 1

Innovatieve ideeën worden verzameld.

Fase 2

Ideeën worden gepitcht tijdens Saltro Valley.

Fase 3

Winnend idee wordt verder uitgewerkt door versnellingsteam.

Fase 4

Uitgewerkt idee wordt als projectvoorstel aangeboden aan het MT.

EMMA COPD, een platform voor monitoring van COPD patienten

Omschrijving

De Emma COPD is een zelfmanagement platform voor COPD patiënten en hun omgeving. Patiënten dragen een smartwatch, waarmee zij hun bewegingsactiviteit en slaappatroon kunnen inzien. Een belangrijk onderdeel van EmmaCOPD is het digitale longaanval actieplan. Op deze manier krijgen zij meer inzicht in het symptoomverloop en kunnen toekomstige exacerbaties voorspeld en voorkomen worden.

Status
december 2019 Deze bestaande dienst kreeg een dikke acht en daarom gedeeld winnaar op Saltro Valley. Samen met Oscar van Medicineman gaan we kijken hoe we deze dienst aan COPD patiënten kunnen integreren in de diensten van Saltro naar patiënten

Poepmeter

Omschrijving

De poepmeter is een apparaat dat bloed kan detecteren in je ontlasting in je eigen toilet. Voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker stuur je een beetje ontlasting op, zij onderzoeken of er bloed in de ontlasting voorkomt, een belangrijke graadmeter voor darmkanker. De poepmeter doet eigenlijk hetzelfde maar dan thuis en vaker. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname maar met de poepmeter kun je vaker testen zodat je zeker weet dat er geen bloed in je ontlasting aanwezig is. Het is gemakkelijk en helpt bij het vroegtijdig signaleren.

Status
december 2019 De meter is gepitcht bij Saltro Valley, het idee heeft niet gewonnen. Patienten, huisarts en medewerkers waren kritisch. Het apparaat is duur, zo vaak controleren is niet nodig, wekt ook zorgen op. Saltro gaat niet verder met dit idee.

Hospital Heroes

Omschrijving

Hospital Heroes is een initiatief van twee verpleegkundigen uit het LUMC. Zij willen de beleving van kinderen rondom een bloedafname verbeteren door het inzetten van augmented reality. Dit is een app om kinderen te informeren, af te leiden, te ontspannen en hen een veilig gevoel te geven. Kijk hier hoe dat er uit ziet. Medewerkers van Saltro nemen ook vaak bloed af bij kinderen en hebben een schat aan ervaring. Ook wij hebben de wens om de zorgverlening rondom kinderen te verbeteren. Samen met de Hospital hero’s kunnen we werken aan een app die wij beide zouden kunnen gebruiken en daarmee de beleving van kinderen rondom een afname te verbeteren.

Status
december 2019 Het idee kreeg een dikke 8 op de Saltro Valley bijeenkomst en won daarmee een gedeelde eerste plaats. Wij gaan onze kennis. tijd en mogelijkheden aanbieden aan de initiatiefnemers van de app voor kinderen.

Digitale stethoscoop

Omschrijving

Met een digitale stethoscoop kun je geluid dat je hoort opnemen, afspelen en versturen. Dat is superhandig

Voor patiënten:

 • Meeluisteren door arts op afstand, bijv op reis of in weekend
 • Door zelf mee te luisteren, leer je zelf ook beter wat dingen betekenen, zelfdiagnose/zelfregie

Voor zorgverleners:

 • Ondersteuning van specialist, meeluisteren
 • Digitaal opslaan van bevindingen
 • Past beter in de dokterstas
 • Onderwijs
 • Dove arts
 • Door opnames kun je ook vergelijken met eerder
 • Mogelijkheid tot het toepassen van AI

Het is een kans voor Saltro om de digitale stethoscoop aan te bieden aan patienten en zorgverleners

Status
maart 2019 Het idee is niet gekozen tijdens de Saltro Valley bijeenkomst 19 maart, dat betekent dat het idee voorlopig in de innovatieve koelkast komt. We kunnen immers niet aan alle ideeën tegelijkertijd werken. We houden de ontwikkelingen en wensen in de gaten.

Prikplaats.nl

Omschrijving

Prikplaats.nl is een concept als die je tegenwoordig veel ziet: uber, airbenb, werkspot. Voor directlab.nl willen we bloedafname dienst door het hele land aanbieden, het kan nu nog alleen in onze regio. Dat zou er ongeveer zo uit zien: Aanvragen voor bloedafname komen op prikplaats.nl te staan, medewerkers bloedafname kunnen op deze aanvraag reageren en de opdracht aannemen. Zij nemen bloed af en verzenden het bloed per post naar Saltro lab.

Naast dat we dan door het hele land kunnen prikken, kan het ook ons eigen verwachte personeelstekort ondersteunen.

Status
maart 2019 Prikplaats.nl is niet gekozen tijdens de Saltro Valley bijeenkomst. Het blijft een interessant idee voor uitbreiding van Saltro Directlab. We hebben het idee overgedragen aan het productteam van Saltro Directlab.

Microbioom

Omschrijving

Steeds vaker wordt er over microbiomen gesproken. Alle micro organismen die bij jou horen vormen samen jouw microbioom. Als je niet zo gezond leeft en je hebt niet zoveel soorten in je microbioom, dan raakt het snel uit balans. Dan krijgen de slechte micro-organismen de overhand en raak je vatbaarder voor ziektes en kwalen. De wetenschap ontdekt steeds meer relaties tussen het microbioom en ziektes als allergieën, darmklachten, huidproblemen en luchtwegaandoeningen.

We kunnen steeds meer onderzoek doen naar je microbioom of darmflora. Op individueel niveau kun je mensen adviseren in voedingspatroon en of pro biotica waardoor zij zich beter en fitter gaan voelen.

Dit onderzoek zou een kans kunnen zijn voor Saltro, door dit aan te bieden als nieuwe vorm van diagnostiek in Directlab

Status
maart 2019 Microbioom is gekozen door zorgvragers, zorgverleners, zorgvernieuwers en medewerker van Saltro als idee met meest potentie voor patiënten en Saltro. Het idee krijgt een team toegewezen.
juni 2019 Orienterende gesprekken met potentiele samenwerkingspartners

Schildklier Beslissingsondersteuning

Titel Schildklier Beslissingsondersteuning Hypothyreoidie
Initiatiefnemers Maarten Kok (klinisch chemicus)
Begeleider innovatie Rosian Tossaint
Omschrijving

Ontwikkelen en implementeren van een digitaal monitoring systeem inclusief medicatieadvies voor patiënten met hypothyreoidie (schildklierproblematiek).

De patiënt is hiermee in de lead bij het instellen met schildkliermedicatie. Hierbij wordt advies gegeven op basis van een vragenlijst en biochemische kenmerken (TSH/fT4) middels een algoritme.

Een jaar later is het product bijna klaar om als pilot met huisartsen en patiënten in de praktijk getest te worden! In het najaar denken we de patiënten en artsen hiermee te kunnen helpen. Tevens wordt deze dienstverlening ook meegenomen in het promotieonderzoek ‘Organizational design of blended care’ van Rosian Tossaint bij National eHealth Living Lab (www.nell.eu) van vakgroep Eerstelijnsgeneeskunde en Public Health, LUMC.

Status
Fase 1 Voorbereiding pilot
1-7-2018 / 31-5-2019
Fase 2 Ontwikkelen applicicatie 1-6-2019 / 1-9-2019
Fase 3 Implementatie 1-9-2019 / 30-6-2019

Ader zoeker

Titel Ader zoeker
Initiatiefnemers Linda Marx (assistent regio) en Margret Leijnse (medewerker bloedafname)
Begeleider innovatie Rosian Tossaint
Omschrijving

Er zijn verschillende apparaten die dmv adervisualisatie technologie kunnen helpen bij een moeilijke bloedafname. Door de Aderzoeker weet je waar aderen lopen zodat je een keuze kunt maken waar je aan gaat prikken. Je moet dus leren hoe je een vat goed aanprikt.

 • We willen de medewerkers van Saltro zo optimaal mogelijk faciliteren, zodat ze hun werk zo professioneel mogelijk kunnen uitvoeren.
 • Kwalitatieve en betrouwbare diagnostiek kunnen bieden: minder lang stuwen, kortere doorlooptijden voor zorgprofessionals, snelle en kwalitatief betrouwbare diagnostiek, die bovendien minder belastend is voor cliënten.
 • We willen graag de adervinder inzetten om onze zorgconsument optimale zorg te bieden! We maken hierbij graag gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

We gaan uitzoeken of de Aderzoeker een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk hulpmiddel is voor het verbeteren van de bloedafname. Daarbij maken we een business case om inzicht te krijgen in kosten en baten. Als eindresultaat schrijven we advies naar het MT of de Aderzoeker voldoende potentie biedt voor de bovenstaande doelstellingen.

Status
Jan 2019 Proefopstelling en evaluatie
Feb 2019 Schrijven van business case en advies MT
Maart 2019 Advies is gedeeld met front office managers en nu in afwachting beslissing MT

Haaranalyse

Titel Haaranalyse
Initiatiefnemers Vincent Molenaar
Begeleider innovatie Annelijn Goedhart
Omschrijving

Haaranalyse biedt een vorm van diagnostiek waarbij je langer terug kunt kijken in de tijd. Je kunt bijvoorbeeld drugs maar ook stress tot 6 maanden terug vinden. Dat maakt het een interessante methode. Het is ook vernieuwend want nog niet veel labs in de wereld doen dit. Vincent heeft zijn haar dan ook opgestuurd naar Amerika, een tijdje later kreeg hij zijn resultaten in een portaal. Haren zijn gemakkelijk per post op te sturen en maakt zelfafname mogelijk en dus interessant voor Saltro Directlab.

Status
Voorlopig in de innovatie koelkast

Alzheimer Instituut

Titel Samenwerking met Alzheimer Instituut
Initiatiefnemers Sanne van Delft
Begeleider innovatie Sanne van Delft
Omschrijving

Het Alzheimer onderzoek heeft ons gevraagd deel te nemen aan het Bredesen protocol. Dat is een onderzoek onder mensen met Alzheimer. Ze hopen te leren welke factoren we kunnen beïnvloeden zodat de Alzheimer zolang mogelijk stabiel blijft, bijvoorbeeld door leefstijl. Dat is natuurlijk een heel mooi doel maar willen we investeren in dit onderzoek of maken we een andere keuze?

Status
Gestopt

Machine learning fundus

Titel Automatisch beoordelen van fundusfotografie
Initiatiefnemers Pascale Schure, Manon Godefroij
Begeleider innovatie Annelijn Goedhart
Omschrijving

Fundusfoto’s worden bij Saltro beoordeeld door opgeleid personeel. Er zijn innovatieve ontwikkelingen waarbij we machines leren om fundusfoto’s te beoordelen. Uiteindelijk misschien wel al het functie onderzoek. Zo ver is het nog niet maar we kunnen deelnemen aan een pilot waarin we kijken hoe een machine ons nu zou kunnen helpen. Maakt een machine minder fouten? Is het goedkoper? Is een machine sneller? Daar krijgen we graag antwoord op.

Status
Pilot staat voorlopig stil, fundus proces wordt eerst geoptimaliseerd

Pre diabetes voorkomen

Titel Beter in prediabetes
Initiatiefnemers Erwin van Houten
Begeleider innovatie Annelijn Goedhart
Omschrijving

Er zijn in Nederland en in de wereld veel pre diabeten, dat is de voorfase van diabetes. Als deze mensen hun leefstijl aanpassen kunnen zijn voorkomen dat ze diabetes krijgen. Het is dus belangrijk dat zij zich daar bewust van zijn. Dat kan door de test HBa1c, daarmee constateer je pre diabetes. Ons voorstel is om deze test via de dry blood spot methode aan te bieden in Directlab. Dan hoeven ze geen bloed af te laten nemen maar kan het gewoon thuis en via de post. Als prediabetes geconstateerd is kunnen we samen met een partner kijken hoe we mensen kunnen helpen hun leefstijl aan te passen.

Status
Voorlopig in de innovatie koelkast

Agenda

Datum  
2 april 2020 12.00-13.00 Lunch webinar Saltro Valley
3 december 2019 Saltro Valley bijeenkomst
9 juli 2019 Saltro TEST Valley bijeenkomst
11 juni 2019 Eindevaluatie Fitbit challenge
14 mei 2019 Innovatiepanel in de Saltro Experience
17 mei 2019 Test Valley

Saltro Valley

De ruimte

Deze fysieke ruimte vind je inde centrale hal van Saltro. Hier exposeren en demonstreren we innovatieve producten en diensten. Het is een inspirerende ruimte die gebruikt wordt voor rondleidingen, overleggen en bijeenkomsten voor interne en externe relaties.

De bijeenkomsten

Tijdens bijeenkomsten beslissen we samen met zorgverleners, zorgvragers, zorgvernieuwers en medewerkers, welke innovatieve ideeën de meeste potentie hebben.

De website

Deze website is bedoeld om te laten zien aan welke innovaties wij werken en in welke fase zij zich bevinden. Medewerkers, zorgvragers of zorgverleners kunnen snel en gemakkelijk innovatieve ideeën insturen of er op reageren. Ook kun je zien wanneer activiteiten plaatsvinden en je daarvoor aanmelden.

 • Tijdens bijeenkomsten

  De Saltro Valley bijeenkomsten hebben als doel om samen met onze relaties en medewerkers een keuze te maken aan welke innovaties we verder werken. Het is een korte check bij alle betrokkenen of er muziek in het idee zit of niet. Tegelijkertijd is het een manier om medewerkers en klanten te enthousiasmeren voor innovatie en om betrokkenheid te creëren.

  Bekijk hier een kort filmpje: https://vimeo.com/manage/326772666/general

 • Hoe ziet dat eruit?

  Tijdens onze bijeenkomsten worden drie mogelijk kansrijke innovaties gepitcht aan onze relaties en collega’s. Na de pitches is er tijd om vragen te stellen, waarna de deelnemers wordt gevraagd elke innovatie te voorzien van een score. Het idee dat het beste scoort krijgt een begeleider uit het Innovatie-team om samen het idee verder uit te werken.

Meld je aan

Heb je zin in een inspirerende bijeenkomst waarin we samen met patiënten, zorgverleners en zorgvernieuwers bepalen welk innovatief idee het meest kansrijk is voor Saltro?

team Innovatie Saltro

Innovatie is een speerpunt van Saltro. Innovatie staat voor het helpen zoeken naar manieren en oplossingen om de zorg te organiseren, te verbeteren, toegankelijk te maken en betaalbaar te houden. We zoeken nieuwe samenwerkingen, nieuwe vormen van diagnostiek of andere producten of diensten. Dat doen we door innovatieve ideeën van buiten naar binnen te brengen en we verzamelen ideeën die in de organisatie ontstaan.

Onze missie

Het Saltro Innovatie-team ondersteunt zorgconsumenten en zorgprofessional bij het nemen van weloverwogen beslissingen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg door innovaties centraal te stellen en de bestaande zorgstructuren te doorbreken.